ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

การเกินดุลการค้าของประเทศกับสหรัฐฯ

หัวหน้าของธนาคารกลางได้พยายามที่จะลดความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการรวมศักยภาพของประเทศในรายการเฝ้าดูสหรัฐสำหรับการจัดการสกุลเงิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมหากสหรัฐฯตามการเก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประเทศไทยเข้าในรายการ ความเห็นของนายวีระไทยมีคำเตือนว่า ธปท. อาจลดการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศและการส่งออกในปีนี้โดยอ้างถึงแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ เดือนนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯจะออกรายงานไปยังประเทศต่างๆที่กำลังพิจารณาการดำเนินนโยบายเพื่อลดค่าเงินของพวกเขา เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มอีก 20 ประเทศในรายการโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาใหม่ ประเทศไทยไม่มีนโยบายที่จัดการกับค่าเงินบาท เราได้หารือกับฝ่ายสหรัฐฯต่อไปในประเด็นนี้และทำให้แน่ใจว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายดังกล่าว ผู้ว่าราชการอ้างว่าเหตุผลที่ประเทศไทยอาจปรากฏในรายการเฝ้าดูนั้นเป็นเพราะการเกินดุลการค้าของประเทศกับสหรัฐฯ