ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

ระบบสำคัญใน รถรับจ้าง ที่ควรดูแลเอาใจใส่

ระบบสำคัญใน รถรับจ้าง ที่ควรดูแลเอาใจใส่ ในการดูแลรถรับจ้าง เราต้องหมั่นเอาใจใส่ระบบการทำงานต่างๆ ให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานมากที่สุด เพื่อให้เวลาเมื่อเราต้องการใช้รถนั้น สามารถใช้รถรับจ้างได้อย่างเต็มสมรรถนะและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ได้อีกด้วยค่ะ

1. ระบบน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันคลัทช์ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ และน้ำมันกระปุกพวงมาลัย ระบบน้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้ ควรมีการตรวจเช็ค และถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังควรรักษาระดับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ระบบเบรก

เบรก เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับรถทุกชนิด หากเบรกมีปัญหา นั่นหมายถึงอันตรายแก่ผู้ขับขี่ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกทำงานได้ดีที่สุด หากเบรกไม่ค่อยอยู่ ควรรีบแก้ไขทันที และไม่ควรใช้รถจนกว่าเบรกจะกลับมาใช้ได้ดีดังเดิมทางที่ดีควรหมั่นไปให้ช่างตรวจสอบความหนาของผ้า เพื่อกำหนดระยะเปลี่ยน และตรวจสอบสภาพต่างๆ เกี่ยวกับเบรกให้ใช้งานได้อย่างดี

3. ระบบเครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์มีความสำคัญมากๆ หากเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หรือทำให้ไม่สามารถใช้รถได้ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ต่างๆ ตามเวลาที่เหมาะสม

4. ระบบช่วงล่าง

ระบบช่วงล่าง เป็นระบบที่ควรตรวจเช็คด้วยช่างผู้ชำนาญงานโดยระบบช่วงล่างจะมีโช้คและสปริง ลูกหมากบังคับเลี้ยว ยอยเพลากลาง ลูกปืนล้อ แหนบเป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการรับแรงกระแทก การยึดเกาะถนน การเลี้ยว ซึ่งมีความสำคัญในการขับขี่เป็นอย่างมาก

การดูแลรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเช็คและตรวจสอบได้ นอกจากระบบที่สำคัญทั้ง 4 ระบบนี้แล้ว ทุกคนก็ยังต้องใส่ใจในส่วนต่างๆ เพราะรถยนต์นั้นยังมีองค์ประกอบอีกมากมาย ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ นอกจากการใช้รถแล้ว อย่าลืมนำรถไปตรวจสภาพให้สม่ำเสมอ และดูแลรถให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะ