ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

เกิดการสู้รบกันระหว่างกลุ่มต่างๆที่สู้รบปลดอาวุธ

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศได้ในชีวิตของฉัน คุณอยากจะทำงานให้ยูเอ็น องค์การสหประชาชาติผ่านแดนแห่งกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนอื่น ๆ กว่า 20 หมื่นสัญชาติได้ท่วมประเทศกัมพูชาซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกออกไปนับ แต่พ. ศ. 2518 กองกำลังระหว่างประเทศ

กำลังทำอะไรบางอย่างที่องค์การสหประชาชาติไม่เคยทำได้มาก่อน: ควบคุมรัฐอิสระ บริหารจัดการและจัดตั้งและดำเนินการเลือกตั้งระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดการสู้รบกันระหว่างกลุ่มต่างๆที่สู้รบปลดอาวุธกองกำลังของตนและส่งผู้ลี้ภัยหลายพันคนที่หลบหนีอยู่ในค่ายพักชายแดนไทย