ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Category: health news

มีผลร้ายแรงต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

June 22, 2018
health news

การระบาดของไวรัส Zika ในบราซิลในปีพ. ศ. 2558 ครั้งแรกได้แสดงให้เห็นว่าเชื้อ Zika มีผลร้ายแรงต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ในช่วงเวลาของการระบาดพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ microcephaly กับ Zika ในระหว่างตั้งครรภ์ หลังจากนั้นไม่นานสังเกตได้ว่าทารกที่เกิดมาพร้อมกับศีรษะขนาดปกติสามารถพัฒนาอาการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส Zika

การห้ามค้าประเวณีคนงานเพศมีความเสี่ยง

June 5, 2018
health news

นักวิจัยกล่าวว่าในสถานที่ที่มีการห้ามค้าประเวณีคนงานเพศมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะงานของพวกเขาถูกตราหน้าและผิดกฎหมาย พวกเขาให้เหตุผลว่าการยกเลิกบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับการค้าประเวณีช่วยให้สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพและการรักษาได้ดีขึ้น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านเอชไอวีของสหประชาชาติ

ชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก

January 22, 2018
health news

กรมแพทย์แผนไทยฯชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก พบ 50 %ประสิทธิภาพดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ