ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

ชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก

January 22, 2018
health news

กรมแพทย์แผนไทยฯชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก พบ 50 %ประสิทธิภาพดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ

Hello world!

January 22, 2018
Uncategorized

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!